Měření a regulace vytápění slouží k co nejefektivnějšímu využití různých typů vytápění. Jedná se o ovládání jednotlivých okruhů topení. U vodního topení využíváme třícestné ventily se servomechanismy a dále servomechanismy k regulaci jednotlivých topných okruhů podlahového vytápění, nebo radiátorů. U elektrického vytápění se využívají buď relé, nebo polovodičové spínací prvky. K řízení opět využíváme komponenty firmy TAPHOME, tím pádem budete mít jeden systémem řízení na vše.

Výžádat cenovou nabídku

Kontaktujte nás

Byli jste spokojeni s naši prací? Chcete získat více informací? Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Nejlepším ohodnocením je když dáte doporučení dalším lidem, přátelům a známým.

Marek Ambrož:
+420 731 463 008

Pavlína Ambrožová:
+420 731 977 609

IČ:
01276131

    Máte zájem
    o elektroinstalační služby?

    Napište nám zprávu, nebo nám zavolejte na tel.č. +420 731 463 008