V červnu roku 2020 jsme úspěšně zrealizovali zakázku pro Agro Odersko a.s. Jednalo se o zemědělskou budovu, kde až po úpravách venkovních ploch bylo zjištěno investorem, že hromosvod bohužel nevyhovuje. Jediná možnost bylo využít odizolovaného hromosvodu firmy DEHEN CZ, na který jsme realizovali i kompletní projektovou dokumentaci. Problém byl však v tom, že když jsme nacenili opravu klasického hromosvodu investice se vyšplhala na astronomickou hodnotu. Důvodem se stalo poničení zpevněných venkovních ploch a výsadby po obvodu celého objektu, kde by se musel zakopat obvodový zemnič a muselo by z něj jít 15 vývodů směrem k hřebenu střechy. Jediná rozumná možnost byla použití odizolovaného hromosvodu s využitím HVI vysokonapěťových vodičů. Tím pádem stačilo použít pouze 4 svody z jedné strany objektu a problém byl kompletně vyřešen ke spokojenosti všech. Jsme to ale koumáci…

Klient:

Agro Odersko a.s.

Datum:

Červen 2020

Kontaktujte nás

Byli jste spokojeni s naši prací? Chcete získat více informací? Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Nejlepším ohodnocením je když dáte doporučení dalším lidem, přátelům a známým.

Marek Ambrož:
+420 731 463 008

Pavlína Ambrožová:
+420 731 977 609

IČ:
01276131

    Máte zájem
    o elektroinstalační služby?

    Napište nám zprávu, nebo nám zavolejte na tel.č. +420 731 463 008